Blog

Images

Arsa Parselasyon

Taşınmaz malları ayırmak anlamına gelen parselasyon, yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılır. Parselasyon planı, tüm uygun yapılaşmaya temel oluşturmak ve kamu hizmet alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacı ile hazırlanıyor.

Parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan arazi ve arsa düzenleme işlemini gösteren plan, parselasyon planıdır. Tüm bunlar için tüm tapu tescil işlemlerinde esas alınan arazi ve arsa düzenleme işlemini gösteren parselasyon planlarını hazırlayarak tüm işlemlerinizi biz gerçekleştiriyoruz...